The Voice of Finland:ssa on jo aika mones tuotantokausi meneillään. Se on edelleen ihan mukavaa seurattavaa vaimon kanssa iltaisin varsinkin nyt kun Sipekin oli saatu Tonin kaveriksi. "Ääni ratkaisee" -vaiheen alkujaksoissa tuntui että team Apulanta vei kilpailijoita kovalla prosentilla. Jäinkin pohtimaan että olisiko valmentajien välillä eroja siinä kuinka todennäköisesti heidät valintatilanteissa valitaan. Pitihän se selvittää.

Apulantaa nuoruudesta kuunnelleena ja alkujaksojen jättämän tuntuman perusteella kallistui etukäteisarvioni team Apulannan puoleen, vaikkakin myöhemmissä jaksoissa tilanne tuntui tasoittuvan. Saadakseni mahdollisimman objektiivisen vahvistuksen etukäteisarviolleni keräsin katsellessa ylös kuhunkin "Ääni ratkaisee" -vaiheen valintatilanteeseen osallistuneet valmentajat ja kilpailijan tekemän valinnan.

Jos katsotaan tilanteita joissa kaikki valmentajat olivat kääntyneinä, eli kilpailija sai vapaasti valita valmentajansa, oli team Apulanta suosituin valinta liki 40% osuudellaan:

Valmentajan voittamat "Ääni ratkaisee" -vaiheen valinnat kun kaikki valmentajat olivat kääntyneinä.

Etukäteisarvioni sai siis tästä vahvistusta mutta täytyihän tätä tutkia vielä tilastollisesti. Anna Puukin nimittäin voitti näistä tilanteista hyvän osan ja olisi mielenkiintoista nähdä olisiko heidän välillään tilastollista eroa. Tein multinomijakaumaan pohjautuvan mallin arvioimaan valmentajien keskinäisiä valintatodennäköisyyksiä kaikkien valmentajien ollessa kääntyneinä. Datan nähtyään mallini arvioi että team Apulannan valintatodennäköisyys on suurempi kuin Anna Puun 69% varmuudella.

Tässä on kuitenkin hyvä todeta, että yllä ei vielä otettu kantaa siihen, että kuinka suuri ero mahdollisesti oli. Tiedustellessani mallilta että olisiko ero vähintään viiden prosenttiyksikön verran oli todennäköisyys tälle 57%. Mahdollista siis, mutta melkein yhtä mahdollista ettei ollut. Mallin antamat varovaiset arviot johtuivat paljolti siitä että yllä olevia äänestystilanteita oli aineistossa vain 23 kappaletta ja estimoitavia parametreja kolme.

Saadakseni etukäteisarviolleni lisätukea aineistosta päätin muokata mallia niin että se kykeni arvioimaan valmentajien voittotodennäköisyyksiä kaikissa valintatilanteissa, myös siis niissä joissa kaikki valmentajat eivät olleet kääntyneinä. Tällä tavoin sain nostettua otoskoon 51:een parametrien lukumäärän pysyessä samana. Tällä mallilla saamani arviot yleispätevistä valintatodennäköisyyksistä olivat seuraavanlaiset:

Arvioidut valmentajien väliset valintatodennäköisyydet yli kaikkien äänetystilanteiden. Anna Puu (25,6%), Juha Tapio (25,7%), Redi (23,6%) ja team Apulanta (25,1%).

Valintatodennäköisyyden keskiarvoennusteet olivat lähes samat kaikille valmentajille, noin 25%, eli yksi neljästä. Minkäänlaisia kunnollisia tilastollisia eroja ei valmentajien välille syntynyt. Toisin sanoen team Apulannalla ei ollut enää etua kun kilpailija valitsi kahden tai kolmen valmentajan väliltä. Siitä itseasiassa vaikuttaisi olleen heille hieman haittaa. Kilpailijat joille kaikki tuolit eivät kääntyneet näyttävät suosineen hieman enemmän muita valmentajia kuin team Apulantaa.

Minkäköhän johtopäätöksen tästä voisi vetää? Varovaisesti lausuttuna team Apulanta kyllä voitti hyvin kaikista halutuimpia kilpailijoita, mutta ei yleisesti ottaen ollut sen suositumpi valinta kuin kukaan muukaan valmentajista.